Nalunaarutit

2a. Siulittaasumit nalunaarutiit
2b. Ingerlatsivimmiit nalunaarutit

Siulittaasumit nalunaarutit:

Soqanngilaq.

Ingerlatsivimmiit nalunaarutit:

Herberg-mut tunngatillugu nalunaarut. Ingerlatsineq kommunimit tiguneqarpoq, gadeteaminik sulisulerlutik aammalu sulisoorersut 10-12 missaat sulisorineqarput. Ulluni makkunani 85-sit missaai atuisuupput. Overblik aammalu sulinerup aaqqissuuneqarnissaanut piffissaq massakkut atorneqarpoq. 

Oak foundation-miit sulisoq ingerlatsvimmiit naapinneqassaaq. Angerlarsimaffeqanngitsut unnuisarfii aammalu Modulboliger alakkarneqassapput. 

Ingerlatsiviup ataanniittunut pulaarnissamut pilersaarusiornerit ingerlanneqarput. Ulloq 21.09.21 Arbejdsmarkedsområde-mut pulaarneqassaaaq. Pisussat sinneri inisseriarpata nalunaarutigineqarumaarput.

Mala aamma Avaaraq peqataasinnaanginnerminnik ilisimatitsissuteqarput. Pulaarnissaq 22.09.21-mut nuunneqarsinnaanersoq misissorneqassaaq.