Nalunaarutit

Ataatsimiititaliamut siulittaasutut nalunaarut:
Hans Henrik Winther Johannsen suliunnaarallartinneqarpoq. Alex Nørskov pisortaagallarpoq.