Nalunaarutit

Siulittaasumit:

Upernaaq Sanarfinermut avatangiisinullu ingerlatsiviup Arsummi ataatsimiinnermi suaarutigisimavaat Arsummi aqquserngup suliarineqarnissaa. Taassuma kingorna Erik nalunaarsimavoq aqqusingup affaanna naammissineqarnissaa ilimagineqassasoq.