Nalunaarutit

2a. siulittaasup nalunaarutai
2b. ingerlatsiviup nalunaarutai

Ingerlatsivimmi paarlaatsitsinissaq pisortaanermit ilisimatitsissutigineqarpoq.