Nalunaarutit

2a. Siulittaasumit nalunaarutit

2b. Ingerlatsivimmit nalunaarutit

2a. 

1. Siulittaasutut aningaasartuutinut tunngasunik aalajangiinikuuvunga. Taanna tulliani ataatsimiinnermi ilaatinneqassaaq.

2. Allatseqarfik ataatsimiititap angalanissaanut tunngasunik ataatsimeeqatigineqareerpoq. Qeqertarsuarmut, Aasiannut Ilulissanullu angalassaagut

2b. 

1. Peter Brix Adersen soraarniuteqarpoq, 1. septembarilu suliunnaassalluni. Atorfinittoqarnissaata tungaanut vikariugallartussamik nassaarnikuuvugut.

2. Inuusuttunik Sullissivik meeqqanik sakkortuumik aqqusaagaqarnikunik sullissisarpoq, atuartitsinermillu tassani ingerlatsisarneq unissaaq. Inuusuttunillu siunnersortinik amerlanerusunik atorfinititsisoqassaaq