Najukkami Ataatsimiititaliami sulinissamut tunngaviit

Ataatsimiinnermi allattoqarfimmiit saqqummiisoqassaaq.

Saqqummiussaq tusaatissatut tiguneqarpoq.