Najugaqatigiiffinnut il.il. innersuussisartunut ataatsimiititamut suleriusissaq nutaaq pillugu ilisimatitsissut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.