Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut Illut eriaginartut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.