Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut 20C6-2, Paamiut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.