Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut 20C6-2, Paamiut

Inassuteqaat akuersissutigineqarpoq oqaaseqaatigalugu sapaatip-akunnerini arfinilinni tusarniaasoqassasoq, sapaatip-akunneri arfineq-pingasunut taasiullugu.