Kommunalbestyrelsimut Aqutsinermi Ileqqoreqqusaq

Inassuteqaat akuersissutigineqarpoq.