Kommunalbestyrelsimut Aqutsinermi ileqqoreqqusaq

Inassuteqaat akuersissutigineqarpoq.