Issiavinnik kaassuartakkanik atuisunut Paamiuni innuttaasumut Tasiilamilu innuttaasumut aqqutissiamik akuersissut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.