Inuuiatut ullorsiunnissami pilersaarutit:

Kalaallisut unamisitsisoqassaaq. Ajugaasut, kiisalu nr-mik ujaarlernermi ajugaasunut eqqugassaqassaaq.