Inuit innarluutillit pillugit Siunnersuisoqatigiit ataatsimiittarnerinik ataavartumik ilisimatitsinerit

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.