Inuit innarluutillit pillugit Siunnersuisooqatigiinnut ilaasortamik qinersineq

Inassuteqaat akuersissutigineqarpoq.

Uku ilaasortassatut qinerneqarput:

Inge Olsvig Brandt (IA) ilaasortatut aamma Nadia Olsen (D) sinniisussatut qinerneqarput.