Innarluutillit pillugit Siunnersuisooqatigiit ataatsimiinnerisa ataavartumik ilisimatitsissutigineqartarnissai

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq