Ineriartortitsinissamut pilersaarut pillugu killiffimmik nalunaarusiaq

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.