Imaqarniliap akuerineqarnera

Imaqarniliaq akuerisassanngorlugu ilaasortanut mailikkut nassiunneqassaaq.

Imaqarniliaq ulloq  15. marsi 2019 akuersissutigineqarpoq