HECA Nuuk A/S Takuss, Red Dragon, Daddy´s ukunnanilu silami sassaalliinermi Daddy´s aamma Red Dragon imigassanik kimittuunik sassaalliinissamut akuersissummik type B-mik qinnuteqaat

Inassuteqaat akuerineqarpoq.