2017-imi Kommunimi atuarfinni siulersuisunut qinersinerup akuersissutigineqarnera pillugu ilisimatitsissut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.