Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om. Det er en støtte, der skal hjælpe dig økonomisk gennem din uddannelse. Uddannelsesstøtte kan være i form af:

 • Stipendier
 • Lærlingeløn
 • Studielån
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg
 • Bogtilskud


Det er vigtigt at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte.

Bemærk
Hvis du gerne vil søge om uddannelsesstøtte og støtte til undervisningsafgifter på en uddannelse i udlandet, skal du søge via en dispensationsansøgning.

 

Betingelser

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Grønland
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 5 år, når du søger
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt
 • Uddannelser på særlige vilkår — se mere under afsnittet ‘uddannelser på særlige vilkår’
 • Unge under 20 år, der tager en gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial supplering


For at få uddannelsesstøtte til uddannelser udenfor Grønland, men ikke bor i Grønland, skal du:

 • Være dansk statsborger
 • Have haft fast bopæl i Grønland i mindst 10 år og højst 3 år udenfor
 • Være optaget på en uddannelse, der er godkendt

Du kan få uddannelsesstøtte til en uddannelse i Norden (Sverige, Finland, Færøerne og Island), hvis:

 • uddannelsen er godkendt af offentlige instanser i det pågældende land, og
 • uddannelsen er gratis — at der ikke er betalingsafgift på undervisningen.

og se mere her

Betalingsuddannelser

dispensationsansøgning her

Du kan få uddannelsesstøtte til at tage en uddannelse i udlandet (uden for Danmark og Grønland), hvis du:

 • er dansk statsborger og
 • er optaget på og studieaktiv på en uddannelse, der er offentligt godkendt
 • har fast bopæl i Grønland på ansøgningstidspunktet og har boet mindst 5 år umiddelbart før,
 • eller har boet fast i Grønland i mindst 10 år og højst har boet uden for Grønland i 3 år efter det fyldte 18. leveår

Du kan læse mere om at studere i udlandet her

Studieaktivitet

 • deltage i obligatorisk undervisning
 • gå til prøver og eksamener
 • aflevere skriftlige opgaver
 • overholde mødepligt på uddannelsen

Hvem afgør din studieaktivitet?

Ved sygefravær

Uddannelser du kan få støtte til

 • du ikke har mulighed for at få job pga. høj arbejdsløshed inden for faget eller,
 • der mangler arbejdskraft inden for faget i Grønland for den ansøgte uddannelse

Erhvervsuddannelser

 • Erhvervsuddannelser er overvejende praktiske uddannelser
 • Til en erhvervsuddannelse får du lærlingeløn under hele uddannelsen
 • På nogle EUD’er får du i perioder stipendium, som fx hvis du skal i skolepraktik.
 • Der er også nogle EUD’er hvor du får stipendium under hele uddannelsen, som f.eks. hvis du går på Fisker og Fanger uddannelsen.

EUD’erne på sunngu.gl

Studieforberedende uddannelser

 • Studieforberedende uddannelser er gymnasiale uddannelser som f.eks. GUX (gymnasiet), HHX (højere handelseksamen), HTX (højere teknisk eksamen)
 • En studieforberedende uddannelse skal gøre den studerende klar til en videregående uddannelse
 • Til en studieforberedende uddannelse får du stipendium under hele uddannelsen

Videregående uddannelser

 • Videregående uddannelser er overvejende teoretiske uddannelser
 • Til en videregående uddannelse får du stipendium ud fra et klippekortssystem


Hvilke uddannelser er ikke støtteberettigede?

 • AFIS-operatør
 • Politibetjent
 • Trafikassistent
 • Bevægelsespædagog
 • Mensendiecklærer
 • Højskoleophold
 • Fag på folkeskoleniveau
 • Du kan heller ikke få uddannelsesstøtte, hvis du skal gå på Det nødvendige Seminarium (Tvind), da det er brugerbetalt.

 

Takster

Hvor meget du får i uddannelsesstøtte afhænger af hvad du studerer, din alder og hvor du studerer.

Studieforberedende uddannelser

 • Er du over 18 år, får du 4.700 kroner per måned
 • Er du under 18 år, får du 2.225 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 4.800 kroner per måned, såfremt du ikke kan modtage dansk SU

Bemærk

Erhvervsuddannelser

 • 1. års lærlinge får 4.400 kroner per måned
 • 2. års lærlinge får cirka 6.300 kroner per måned
 • 3. års lærlinge får cirka 7.100 kroner per måned
 • 4. års lærlinge får cirka 7.200 kroner per måned

www.sik.gl

Videregående uddannelser

 • Studerer du i Grønland, får du 4.700 kroner per måned
 • Studerer du i Danmark, får du 4.800 kroner per måned, såfremt du ikke kan modtage dansk SU
 • Studerer du i udlandet, får du 5.300 kroner per måned


Bemærk
Din uddannelsesstøtte bliver udbetalt forud i starten af hver måned. Hvis du f.eks. begynder din uddannelse i begyndelsen af august, får du din uddannelsesstøtte udbetalt i sidst af juli.

 

Ansøgning

Uddannelse i Grønland
Du kan søge om uddannelsesstøtte på 2 måder:

Hvis du har NemID
Hvis du har et NemID kan du logge dig ind og ansøge direkte på sullissivik.gl til GUX og Ilisimatusarfik. Til de andre uddannelser i Grønland, skal du udfylde ansøgningsskemaet under over skriften ‘Hvis du ikke har et NemID’.

Tryk på selvbetjeningen øverst og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Hvis du ikke har NemID
Hvis du ikke har NemID, skal du udfylde ansøgningsskemaet ‘Ansøgning om uddannelse og uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland’.

Hent ansøgningsskemaet ‘Ansøgning om uddannelse og uddannelsesstøtte til uddannelser i Grønland

Vejledning til at udfylde ansøgningsskemaet

Alt efter din situation, er der forskellige steder du skal sende skemaet hen:

 • Er du i Grønland, skal du sende ansøgningsskemaet til din lokale Majoriaq – se www.majoriaq.gl
 • Er du i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i De Grønlandske Huse
 • Er du i det øvrige udland, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København

Uddannelse i Danmark

 • Søge om optagelse på uddannelsen på www.optagelse.dk (alle bilag skal uploades)
 • Søge om dansk SU på www.su.dk
 • Søge om uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre (særydelser) – se www.sunngu.gl


Du kan først søge om dansk SU, når du er blevet optaget på uddannelsen og tidligst 1 måned før studiestart.

For at kunne søge om dansk SU skal du have et NemID. Du kan bestille NemID på www.nemid.nu eller ved personligt fremmøde i kommunen. Ved fremmøde skal du medbringe grønlandsk eller dansk pas eller en anden form for gyldig legitimation.

Er du studerende i Danmark, kan du også få støtte til udgifter for behandlinger, der er ordineret af en læge, f.eks. akut tandlægebehandling, psykologhjælp, medicin.

Derudover ydes der et bogtillæg til videregående uddannelser ved hver semesterstart på 1.100 kr.


Uddannelse uden for Grønland
Søger du om uddannelsesstøtte (særydelser) til en uddannelse uden for Grønland, skal du anvende skemaet ‘Ansøgning om uddannelsesstøtte til uddannelser uden for Grønland’.
Tryk her og læs mere om særordningen.

Hent skemaet ‘Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser i udlandet, herunder Danmark

Vejledning til ansøgning om uddannelser i udlandet herunder Danmark

Alt efter din situation, er der forskellige steder du skal sende skemaet hen:

 • Er du i Grønland, skal du sende ansøgningsskemaet til De Grønlandske Huse
 • Er du i Danmark, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i De Grønlandske Huse
 • Er du i det øvrige udland, skal du sende ansøgningsskemaet til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København


Du kan se adresserne på De Grønlandske Huse i Danmark i boksen til højre.

 

 

Dispensationsansøgning

For at du kan få uddannelsesstøtte, er der nogle regler du skal opfylde. Nogle gange kan der dog være årsager, der gør at der kan dispenseres for reglerne.

Ansøgning
Er der en regel, du ønsker at søge dispensation fra, og har du gode og saglige grunde til det, kan du skrive en ansøgning til Dispensationsudvalget.

Der findes ikke noget skema til lave en dispensationsansøgning.

 1. Du skal lave ansøgningen i et word-dokument og scanne det ind sammen med bilagene.
 2. Ansøgning sendes til vejlederne i Det Grønlandske Hus i København.
 3. Det er dit eget ansvar at skaffe de nødvendige oplysninger, underskrifter og stempler fra uddannelsesinstitutionen.
 4. Du skal blandt andet indhente dokumentation for, at uddannelsen er offentlig godkendt i det pågældende land, og at du har sendt ansøgning til uddannelsesstedet.

Vejledning til at skrive en dispensationsansøgning.

Bemærk

Vurdering af din ansøgning

Dokumentation af optag som fuldtidsstuderende

Dispensationsansøgning vedr. flere erhvervsuddannelser

Dispensationsansøgning vedr. afbrud af erhvervsuddannelser

Tjek priser på uddannelsesafgifter

Eksempler på hvornår du kan søge dispensation

Eksempel 1:

Eksempel 2:

Eksempel 3:

 

Dækning eller delvis dækning af undervisningsafgifter

Dækning af undervisningsafgifter
I det øvrige udland (uden for Grønland, Danmark og Norden) er uddannelser oftest ikke gratis. Du skal derfor betale for at tage en uddannelse. Disse uddannelser kalder vi betalingsuddannelser.

Hvis du vil tage en uddannelse, hvor undervisningen ikke er gratis, kan du i særlige tilfælde søge om at få betalt dele af undervisningsafgiften. Det kan f.eks. være hvis:

 • En lignende uddannelse ikke kan følges uden at skulle betale for det (fx i Grønland, Danmark eller Norden)
 • Grønland har brug for en arbejdskraft med lige netop denne uddannelse
 • udgifterne ikke kan afholdes af andre offentlige myndigheder


Delvis dækning af undervisningsafgifter

 • Grønland har behov for arbejdskraft med den pågældende uddannelse,
 • der foreligger aftale om medfinansiering fra anden side, eller
 • den uddannelsessøgende ikke kan optages på en tilsvarende støtteberettigende uddannelse

Uddannelsesstøtte

 • vurderes til at give beskæftigelse i Grønland,
 • foregår på en offentlig anerkendt uddannelsesinstitution,
 • er tilrettelagt som et fuldtidsstudie og
 • er på minimum 3 måneder

 

Klippekortsystemet

Klippekortsystemet gælder for dig, der studerer på en videregående uddannelse.

Et klippekortsystem er en måde, du kan administrere din uddannelsesstøtte på. Klippekortssystemet har en ramme på 82 klip pr. studerende, hvor 1 klip svarer til en måneds uddannelsesstøtte. Dette betyder dog ikke, at du kan bruge 82 klip på en uddannelse, der varer 4 år.

Du kan få uddannelsesstøtte til den normerede uddannelsestid + 12 måneder (”fjumreår”).

Hvad er normeret uddannelsestid?
Hver uddannelse bliver vurderet til at tage et bestemt antal år. Dette kalder man normeret uddannelsestid. Ud fra det beregner man, hvor mange klip du er berettiget til som studerende.

Eksempel
Sygeplejerskeuddannelsen tager 4 år. De 48 måneder svarer til 48 klip. Herudover kommer fjumreåret, som er 12 måneder, altså 12 klip. Til en sygeplejerskeuddannelse vil du dermed i alt kunne få 60 klip.

Du kan se hvor mange klip, du har til rådighed i linket nedenunder. Du kan også henvende dig til din vejleder på studiet.

Se hvor mange klip du har til rådighed på dine lønsedler

Støttetiden
En uddannelse, der består af en bachelordel og en kandidatdel, anses som to særskilte uddannelser, hvorfor der gives et tillæg på 12 klip til hver del. Tillægsklippene udbetales kun, hvis der bliver behov herfor, det vil sige hvis man bliver forsinket i uddannelsen i forhold til den normerede uddannelsestid. Hvis man ikke anvender sine tillægsklip til en bestemt uddannelse kan disse ikke overføres til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor- til en kandidatuddannelse.

Beregning og udbetaling af klip
Brug af klip regnes i hele måneder. Ved uddannelsens start og under uddannelsen er du berettiget til klip, når du er studieaktiv pr. den 15. i udbetalingsmåneden. Klip udbetales månedsvis forud.

Merit trækker klip fra
Har du fået merit for en tidligere uddannelse, bliver din studietid kortere. Derfor bliver din støttetid også kortere. Har du for eksempel fået seks måneders merit, trækker vi dem fra den normerede studietid og forkorter støtteperioden med seks måneder.

Forlængelse af støttetid
Din ramme på 82 klip kan blive udvidet, hvis den normerede tid på din uddannelse er mere end 60 måneder. Det gælder f.eks. på medicinstudiet. Hvis du afbryder studiet, bliver udvidelsen annulleret.

Fravalg af klip
Du kan fravælge klip, hvis du ønsker at gemme dem til senere brug. Fravalg af klip vil ikke medføre ændringer i hverken ramme eller støttetid. Hvis du fravælger klip, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få særydelser (såsom frirejser og behandlingsudgifter mv.) i de måneder, hvor du ikke modtager støtte.

Særlige forhold
Under særlige forhold kan en vejleder tildele dig op til 12 ekstra klip som tillæg til den maksimale støtteramme på 82 klip.

Dette gælder i følgende tilfælde:

 • Hvis du har deltaget i institutionens styrelse, de studerendes råd eller lignende organisationer med tilknytning til uddannelsesinstitutionen
 • Hvis du har arbejdet med de uddannelsessøgendes sociale eller uddannelsesmæssige forhold
 • Hvis du er syg over en længere periode, eller hvis der er sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie
 • Ved fødsel eller adoption har du ret til ekstra klip som tillæg til støttetiden, hvis du bor sammen med barnet og ikke holder orlov

Læs mere her.

 

Oplysningspligt

Du har pligt til at give alle nødvendige oplysninger, der har betydning for, hvilken støtte du får.

Det betyder, at du eksempelvis skal give besked:

 • hvis du flytter
 • hvis din familiemæssige status ændres
 • om din forsørgelsespligt for børn ændrer sig
 • hvis du tidligere har taget andre uddannelser
 • hvis du før har afbrudt en uddannelse
 • hvis du bliver skifter uddannelse
 • om eksamens- og prøveresultater
 • hvis du modtager anden offentlige støtte
 • hvis du bliver sygemeldt eller bliver rask efter sygemelding

 

For meget udbetalt uddannelsesstøtte

Du risikerer at få for meget udbetalt når du:

 • Afslutter eller afbryder en uddannelse
 • Tager orlov fra din uddannelse
 • Er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse. (Du kan ikke få stipendium og praktikløn samtidigt)
 • Får SU (Du kan ikke få SU og Grønlandsk stipendium samtidigt)
 • Modtager anden offentlig støtte
 • Er erklæret studieinaktiv
 • Ikke læser på en uddannelse, der er fuldtidsstudium

Du får et tilbagebetalingskrav

usf@nanoq.gl

usf@banken.gl

usf@nanoq.gl

debitor@nanoq.gl

Ond tro

Forkerte uddannelsesoplysninger

Hvis du mener, at der er fejl i opkrævning

Du kan klage over opkrævning

IKIN@nanoq.gl

 

Uddannelser på særlige vilkår

Uddannelser på særlige vilkår er uddannelser, som du kan søge om at få særlig støtte til, hvis du ønsker at tage uddannelsen.
Du kan få særlig støtte til uddannelser på særlige vilkår, da du i en eller anden grad vil have udgifter i forbindelse med at gå på uddannelserne.

Du kan derfor søge om at få uddannelsesstøtte til et udvalg af uddannelser, som Selvstyret støtter op om, at du tager.

Følg linkene herunder og se hvilke uddannelser, du kan læse på særlige vilkår under hver uddannelsestype:

Klage

Du kan klage, hvis du har fået helt eller delvist afslag på din ansøgning om uddannelsesstøtte.

Hvis du vil klage, skal du lave en skriftlig klage. Sammen med klagen skal du vedlægge det afslag, du vil klage over.

Du skal sende din klage til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke.

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Postboks 1029
3900 Nuuk
ikin@nanoq.gl

Det kan tage op til en måned fra departementet har modtaget din klage, til den er færdigbehandlet. Når din sag er færdigbehandlet, får du et skriftligt svar på din klage.

Frist
Du skal klage senest 6 uger efter at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over.