Udbud af indkøbsaftale for hardware udstyr og mobiltelefoner

Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse medindkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes jf. § 13, i offentligt udbud, af Kommuneqarfik Sermersooq, Indkøb og Kontrakter.

Varekøb: Udbuddets omfang og ydelser omfatter løbende indkøb (disponering) af diverse hardware produkter, serviceprodukter samt mobiltelefoner efter behov. Der indgås om muligt flere rammeaftaler.

Udbuddet omfatter efterfølgende indgåelse rammeaftale for 2 år med mulighed for at forlænge med 1 år. Alle forhold og vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør på års­basis cirka 2.000.000 DKK (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Sermersooq. De fremtidige leverandører skal acceptere, at omsætningen kan svinge i op- og nedadgående retning.

Rammeaftalevarighed: Fra 1. august 2022 – 30. juli 2024

Opdeling af kontrakter: Nej.

Tilbudsfrist: 8. juni 2022 kl. 12.00 Vestgrønlandsk tid

Kontakt og fremsendelse af udbudsmateriale: udbud@sermersooq.gl

Tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriterier og vægtning fremgår af udbudsmateriale