Udbud af indkøbsaftale for hardware udstyr i forbindelse med løbende udskiftninger

Jf. Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner – udbydes jf. § 13, i offentligt udbud, af Kommuneqarfik Sermersooq, Indkøb og Kontrakter.

Varekøb: Udbuddets omfang og ydelser omfatter løbende indkøb af hardware produkter; bærbare PC og skærme. Der indgås kun én rammeaftale. Udbuddet omfatter efterfølgende indgåelse rammeaftale for 2 år med mulighed for at forlænge med 1 år. Alle forhold og vilkår fremgår af udbudsmaterialet.

Det samlede forbrug af produkter omfattet af udbuddet udgør 1200 maskiner og 500 skærme (anslået). Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Sermersooq. Den fremtidige leverandør skal acceptere, at omsætningen kan svinge i op- og nedadgående retning. Den indgåede rammeaftale har en forbindelse til den eksisterende kontrakt på IT-drift i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette indebærer at den nye leverandør sikrer en logistik og leverance platform i forhold til leverandøren af driftsaftalen. Der indgås alene ét kontraktligt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq.

Sermersooq har stærk fokus på bæredygtige indkøb med krav om grønne indkøb, og det vil også fremgå af udbudsmaterialet. Der skal i den forbindelse tilbydes både Refurbished IT-udstyr, men også fabriksnye, så ordregiver kan vurdere de miljømæssige og økonomiske aspekter ved begge modeller.

Rammeaftalevarighed: Fra 1. nov. 2023 – 30. okt. 2025 med mulighed for at forlænge med 1 år

Opdeling af kontrakter: Nej

Tilbudsfrist: 6. okt. 2023 kl. 16.00 Vestgrønlandsk tid

Kontakt og fremsendelse af udbudsmateriale: udbud@sermersooq.gl

Tildelingskriterium: Bedste forhold mellem pris og kvalitet. Underkriterier og vægtning fremgår af udbudsmateriale.