Trafikregistrering

Selvom der samlet set ikke er den store ændring er der dog sket ændringer på de enkelte veje.

  • Trafikken gennem tunnelen er steget med 600 køretøjer på et hverdagsdøgn.
  • Trafikken på Eqalugalinnguit er faldet med 1.200 køretøjer på et hverdagsdøgn.
  • Trafikken på Borgmesterip Anniitap Aqqusernga fortsætter med at stige, i år med 700 køretøjer til i alt 3.900 køretøjer på et hverdagsdøgn.
  • Trafikken på Eqalugalinnguit er faldet med 9 %.
  • Trafikken i den centrale del af Nuuk er faldet med ca. 5 %
  • Parkeringsanalysen viser at der er færre som parkerer i Nuuk.
  • Der er stadig tilstrækkelig med parkeringspladser i den centrale del af Nuuk, selv efter forbuddet mod parkering på Selvstyrepladsen – og et evt. forbud i den sydlige ende af Imaneq.
  • Det anbefales at opretholde forbuddet mod parkering på Selvstyrepladsen og forsøge med en lukning for parkering i den sydlige ende af Imaneq.

Specieltællingerne viste at ca. 80 % af persontrafikken i myldretiden foregår i bil. Der er kun en lille andel på 1-2 % som cykler. 

Hele rapporten kan læses her. Du kan også hente totat og bilag til rapporten.