Trafikregistrering

Der er kun sket relativt små udsving i trafikmængden på vejene i Nuuk centrum, mens der i resten af Nuuk er trafikstigninger på mange veje, og fald på enkelte.

Ifølge rapporten kan det fremhæves:

  • At den største snittrafik er registreret på Eqalugalinnguit mellem Sipisaq Kangilleq og Qernertunnguanut, hvor der er en hvdt. på 17.100 køretøjer.
  • At trafikken på både Aqqusinersuaq og H. J. Rinksvej er på samme niveau igennem årene – dog med stigninger på den østlige del af H. J. Rinksvej og fald på den vestlige del.
  • At trafikken stadig er stor på Quassunnguaq med 2.700 ktj. efter trafikken næsten alle andre år at have været på omkring 2.000 ktj. Formentlig pga. bump ikke er blevet genetableret efter asfaltering.
  • At trafikken på Borgmesterip Anniitap Aqqusernga forsætter med at stige så der nu kører omkring 9.000 ktj. på et hverdagsdøgn
  • At trafikken gennem tunnelen forsætter med at stige fra 3.200 kt. til 3.500 ktj. på et hverdagsdøgn. Stigningen i spidstimerne, hvor tunnelen er permanent ensrettet er på knap 30 %.
  • At åbning af broen ikke har medført en markant ændring af trafikkens fordeling mellem tunnelen og Eqalugalinnguit men kun et fald på Sorlaat. Den énsporede tunnel har en begrænsning for hvor meget trafik der vælger dén rute.

Hele rapporten kan læses her. Du kan også hente notat og bilag til rapporten.