Thinkinuk

Thinkinuk blev i 2018 opdateret og udviklet, tidligere blev projektet kaldt “Robusthed”. “Robusthed” er udviklet af læge Poul Lundgaard Bak og aktuelt bliver projektet kaldt “Thinkinuk” i samarbejde med pædagog Louise Lundgaard.

I forhold til Thinkinuk er det Kommuneqarfik Sermersooqs mål at give personer, der til dagligt arbejder med børn og unge redskaber til at tackle fysisk og psykisk udfordrende situationer, så de bliver i stand til at hjælpe sig selv og deres klienter til bedre at komme over udfordrende situationer i deres tilværelse.

Det at evne at kunne hjælpe indeholder blandt andet rummelighed på forskellig vis, det vil sige i forhold til kolleger og klienter – og samlet set at være accepterende i forhold til medmennesker uanset ophav hvilket afstedkommer at tilværelsen bliver mere tryg – i og med, at man bliver accepteret!

I nærværende er tanken, at vende eventuelle negative tanker til noget positivt. Det er nemlig det thinkinuk handler om.

Kursus

Hvert år tilbyder Kommuneqarfik Sermersooq kurser i forhold til Thinkinuk, tilbuddet gives i udgangspunktet til skoler, ansatte på væresteder for unge, ansatte i døgninstitutioner for unge og lignende. Ansatte som arbejder med Thinkinuk sidder også klar til eventuelt at tage ud og holde foredrag og lignende efter invitation. I nærværende tilfælde er tanken, at give ansatte i børne- og ungeinstitutioner redskaber til brug for i deres daglige arbejde, hvilket betyder, at vi ikke fremlægger eller laver aktiviteter direkte i forhold til børn.

Flere informationer

Hvis du ønsker at få helhedsviden om Thinkinuk kan du undersøge hjemmesiden thinkinuk.com.