Terapeuterne på Rehabiliteringsområdet

Der er tilknyttet en ergoterapeut og en fysioterapeut på rehabiliteringsområdet, som arbejder med voksne og ældre.

Hvem kan modtage ydelsen

  • Borgere, som er omfattet af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
  • Ældre over 65 år. Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension
  • Borgere, der har ændret fysisk funktionsniveau og enten skal have eller får hjemmehjælp
  • Borgere, der er blevet visiteret til aflastningen på Utoqqaat Illuat

Hvordan tages der kontakt

  • Borgeren selv, pårørende, sundhedsfagligt personale, plejepersonalet på aflastningen, hjemmehjælpen, visitatorer samt sagsbehandler kan rette henvendelse
  • Når terapeuterne har modtaget henvendelsen, vil borgeren blive kontaktet og der vil blive planlagt et fremadrettet forløb
  • Terapeuterne vurderer og visiterer til individuelt forløb eller holdtræning

Hvad kan ergoterapeuten og fysioterapeuten tilbyde?

Træning før Pleje

Træning før pleje er til borgere, som har fået et dårligere fysisk funktionsniveau, der gør, at de ikke kan gøre det de plejer at kunne og enten skal have eller får hjemmehjælp. Træningen foregår i borgerens eget hjem.

Det er terapeuterne der vurderer om det er relevant med et ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk forløb. Træningen kan indeholde strategier og vejledning, til udførelse af dagligdagsaktiviteter som giver borgeren udfordringer i hverdagen. Det kan fx være af- og påklædning, madlavning, bad eller andre hverdagsting, som borgeren af den ene eller anden grund finder udfordrende. Det kan også være vurdering af fx inden/udendørs gang, balance eller styrke.

Der er et tæt samarbejde mellem hjemmeplejen og hjemmetrænerne i forbindelse med træning før pleje.

Pillorissaavik – aflastningen på Utoqqaat Illuat

Ergo- og fysioterapeuterne på rehabiliteringsområdet er tilknyttet aflastningen, hvor borgere opholder sig midlertidigt og hvor deres funktionsniveau vurderes. Det vil sige, hvad borgere formår og ikke formår. Afhængigt af borgerens fysiske og kognitive niveau vurderes det, om borgeren skal i eget hjem eller et andet sted. For at få plads på aflastningen skal borgeren visiteres af kommunen.

Terapeuterne kan være behjælpelige med træning og metoder til udførsel af dagligdagsaktiviteter. Det kan være egenomsorg, fritidsaktiviteter, fysisk træning og mobilitet. Helt konkret kan borgeren få hjælp til at blive bedre til fx af- og påklædning, hobbyer, strukturering af hverdag, madlavning, tøjvask, inden- og udendørsgang samt trappegang. Det foregår i tæt samarbejde med personalet på aflastningen.

Hjælpemidler

Terapeuterne er ansvarlige for vurderingen af behov for hjælpemidler og boligændringer.

Hvis en borgers funktionsniveau har ændret sig markant, tager terapeuterne på besøg og vurderer, om der er et behov for hjælpemidler og/eller boligændringer, som kan gøre hverdagen lettere. Det kan fx være rollatorer, badebænke, specialbestik, kørestole og køkkenhjælpemidler. Terapeuterne er også ansvarlige for bestilling, tilpasning, afprøvning og udlevering af hjælpemidlet, som gør det muligt for borgeren at blive mere selvstændig og gør at borgeren kan forblive boende og være tryg i eget hjem.

Rådgivning, vejledning og forflytningsundervisning

Hvis borgeren, pårørende eller samarbejdspartnere er i tvivl om borgerens muligheder, tilbyder terapeuterne også rådgivning og vejledning i forhold til hjælpemidler. Terapeuterne varetager også forflytningsundervisning af personale hos hjemmehjælpen, Ippiarsuk, Utoqqaat illuat og Aktivitetscenteret.

Samarbejdspartnere

Terapeuterne er i tæt samarbejde med borgere og pårørende, plejepersonalet på aflastningen, hjemmehjælpen, visitationen samt terapeuter og læger fra Dronning Ingrids Hospital. Alle parter inddrages og medvirker til at borgerens funktionsniveau vedligeholdes. Herudover søges viden fra eksterne samarbejdspartnere, som borgeren kan have behov for, løbende.


Alle henvendelser skal ske på følgende mail:

terapeut@sermersooq.gl