Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte er tilskud du som studerende kan søge om. Det er en støtte, der skal hjælpe dig økonomisk gennem din uddannelse. Uddannelsesstøtte kan være i form af

 • stipendier
 • lærlingeløn
 • studielån
 • frirejser
 • godstransport
 • børnetillæg
 • bogtilskud
 • transporttilskud

Det er vigtigt at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte.

Regler og betingelser
Du kan få uddannelsesstøtte til én afsluttet uddannelse på faglært niveau eller derover. Herefter er betingelsen for støtte, at yderligere uddannelser skal være en naturlig forlængelse af den foregående uddannelse og ligge på et højere niveau.

Til uddannelser under faglært niveau (f. eks. 2-årige medhjælperuddannelser), kan der ydes uddannelsesstøtte til op til to afsluttede uddannelser.

Du kan få uddannelsesstøtte til 3 kategorier af uddannelser:

Erhvervsuddannelser

 • Erhvervsuddannelser er overvejende praktiske uddannelser
 • Til en erhvervsuddannelse får du lærlingeløn under hele uddannelsen

Studieforberedende uddannelser

 • Studieforberedende uddannelser er gymnasiale uddannelser som f.eks. GU (gymnasiet), HHX (højere handels eksamen), HTX (højere teknisk eksamen)
 • En studieforberedende uddannelse skal gøre den studerende klar til en videregående uddannelse
 • Til en studieforberedende uddannelse får du stipendium under hele uddannelsen

Videregående uddannelser

 • Videregående uddannelser er overvejende teoretiske uddannelser
 • Til en videregående uddannelse får du stipendium ud fra et klippekortssystem

Læs mere på Sullissivik.gl