Fiskeri efter krabber

Et af de skaldyr, der i særlig grad fiskes efter, er den store grønlandske krabbe. Den store grønlandske krabbe lever langs vestkysten. Den lever blandt andet af krebsdyr, muslinger, snegle og mindre krabber.

Er du erhvervsfisker, skal du altid have en fiskerilicens for at kunne drive fiskeri efter krabber.

Er du fritidsfisker, skal du ikke have en fiskerilicens for at fiske efter krabber til eget forbrug.

Erhvervsmæssigt fiskeri efter krabber er delt op i kystnært og havgående fiskeri.

Læs mere på Sullissivik.gl