Lokaludvalg

Lokaludvalget skal styrke lokaldemokratiet ved at fremme det arbejde, der gennem samarbejde mellem lokalområdets beboere, foreninger, kommunale politikere og myndigheder gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier.

Den 27. januar 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen 15 borgervalgte medlemmer i lokaludvalgene. Valgperioden for de nuværende lokaludvalg gælder frem til januar 2017.

De 13 medlemmer er fordelt i 3 byer:

Paamiut – 5 medlemmer
Ittoqqortoormiit – 3 medlemmer
Tasiilaq – 5 medlemmer

Lovgrundlag

Vedtægter
Forretningsorden