Offentlig licitation – Vintervejvedligeholdelse, Tasiilaq

Kommuneqarfik Sermersooq, Forvaltning for Anlæg og Miljø, udbyder hermed i offentlig licitation vintervejvedligehold/snerydning for Tasiilaq for perioden 2023-2024, med en option på yderligere 3 sæsoner (2024-2027).

Arbejdet udbydes i et delområde.

Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

For at få sit tilbud taget i betragtning skal tilbudsgiver vedlægge sit tilbud en erklæring fra skattemyndigheden, hvori det bekræftes at inddrivelsesmyndigheden ikke har krav over 100.000 kr. mod tilbudsgiver for forfalden gæld samt en erklæring fra pengeinstitut eller forsikringsselskab om mulighed for garantistillelse.

Tid og sted for licitationen vil fremgå af udbudsbrevet.

Udbudsmaterialet kan bestilles hos:

Inuplan A/S

Postboks 1024, 3900 Nuuk
Telefon: 34 37 00
E-mail: inuplan@inuplan.gl