Bådejere i Nuuk bedes derfor fjerne deres både fra disse pontonbroer.

Både som ikke er fjernet mandag d. 9. marts 2020, vil blive fjernet på ejerens ansvar og regning.