Både ved kommunale pontonbroer, som ikke anvendes, bedes fjernet snarest muligt. Er bådene ikke fjernet inden mandag den 20. januar 2020, vil de blive flyttet på ejers regning og ansvar.

Kommunale pontonbroer er beregnet til aktive sejlende. Der er mange både, som ikke bliver benyttet og tager plads. Det skaber problemer for de aktive sejlende for at komme til deres både, og den øgede snevægt belaster pontonanlægget.