Tasiilaq får endnu en vuggestue

Forvaltning for Børn og Skole genetablerer vuggestuen ”Amaagajaaq” i Tasiilaq for at komme ventelisten til livs.

Kommuneqarfik Sermersooq genåbner vuggestuen ”Amaagajaaq” i Tasiilaq for at afhjælpe ventelisten i byen.

Dermed er der udsigt til at 24 børn kan blive passet allerede fra midten af december, så snart personalet er ansat.

”Der var simpelthen ikke plads nok, så da vi fik muligheden for at skaffe pasning til yderligere 24 børn i Tasiilaq, så slog vi til”, siger Michael Rosing, formand for Udvalg for Børn og Skole.

Brandmyndighederne har allerede godkendt lokalerne til formålet, og dermed er vejen banen for at Amaagajaaq igen kan danne trygge rammer for byens børn.


Investering i børnenes fremtid

Genåbningen betyder rent praktisk, at flere får lettere ved at få familielivet til at hænge sammen, og samtidig kan der blive taget ekstra hånd om de børn, som har brug for en særlig form for støtte.

Kommunens erfaringer viser nemlig, at det er af stor betydning at komme i gang med den type af indsats så tidligt som muligt.


Lokale-kabale skal gå op

Det seneste års tid har lokalerne været brugt som misbrugscenter og til selvstyrets

senfølgepsykologer, og det er vigtigt at disse aktiviteter fortsætter.

I første omgang er planen at benytte forsamlingshuset til nogle af misbrugscentrets kurser, og at senfølgepsykologer kan benytte lokaler på rådhuset, indtil der er fundet permanente lokaler.