Projektforståelse og arrangementsprincipper

Formål
Formålet med workshoppen er at klæde idrætsforeningerne på til bedre at kunne planlægge og afvikle idræts-og sportsstævner med mere. Dagen skal bruges til at få identificeret og synliggjort udfordringer og problemstilling set ud fra idrætsforeningernes perspektiv – og til at få dem inddraget i en dialog- og løsningsorienteret temadag.

Workshoppen er rettet mod trænere, arbejdsgrupper eller bestyrelser fra de forskellige foreninger – det forudsættes at man som forening er registreret på www.sunngiffik.gl – det er gratis at deltage.

Workshoppen forgår i Frivillighuset på Stadionvej 1 og varer 5½ time – lørdag den 11. november 2017 klokken 10.00-15.30

Tilmelding
Tilmelding skal ske til: E-mail: peqatigiiffiit@sermersooq.gl eller på tlf. 36 73 11 og 36 61 84, Afdeling for Sundhed og Fritid.

Der kan højest deltage 35 personer – og der skal som minimum være 8 deltagere for at workshoppen gennemføres.

Workshoppen afholdes af Sport Event Nuuk ved Poul Petersen.

Workshoppen vil foregå på Grønlandsk.

Der vil være forplejning til deltagerne.