Skolebestyrelsesvalg 2017

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 14 – 20.

Det er din og dit barns skole

Vær med til at bestemme og få indflydelse

Få nærmere besked på dit barns skole

Der vælges 5 forældrerepræsentanter og 5 suppleanter for hver byskole. Til bygdeskolerne skal der vælges 3 forældrerepræsentanter og 3 suppleanter.

Såfremt der opstilles mere end 5 kandidater til byskolerne og 3 kandidater til bygdeskolerne afholdes valg til skolebestyrelsen.

Hvis nogle personer på valglisten skulle være forhindrede i personligt at afgive stemme d. 24. oktober, er det muligt at afgive brevstemme. Retningslinjerne i forbindelse med brevstemning kan fås ved henvendelse på skolens kontor.

Den enkelte skole vil udsende informationsmateriale om valget på den enkelte skole og om de opstillede kandidater.

Vi håber, at mange forældre vil vise interesse for det kommende skolebestyrelsesvalg.