Tid til oprydning i Nuuk: Kom af med dit storskrald tæt på din bolig

Fra den 16. oktober til den 29. oktober har du mulighed for at aflevere dit storskrald og farlige affald tæt ved din bopæl. Affaldscenteret kører igen de mobile miljøstationer rundt i byen.

Kommuneqarfik Sermersooq har fokus på, at affald bliver sorteret korrekt. Dermed bliver belastningen på miljøet minimal, fra de ting vi ikke skal genbruge. Kommunen vil gerne sikre, at så meget som muligt bliver genbrugt, og at ressourcerne i affaldet bliver udnyttet optimalt.

For at kunne nå det mål, har Kommuneqarfik Sermersooq brug for, at dit afleverede affald er adskilt. Dermed kan jern og metal sendes separat, brændbart affald kan komme i Forbrændingsanlægget og blive til varme, og det ikke-genanvendelige affald kan blive opbevaret i affaldsdepot.

Kommunen gør det nemt for dig at handle miljørigtigt. Året rundt kan du som privat borger aflevere dit affald gratis på Affaldscenteret, hvor der er containere til de forskellige fraktioner. To gange om året – forår og efterår – kommer kommunen ud med mobile miljøstationer nær din bolig, så du kan komme af med den gamle sofa, den ødelagte fladskærm eller den udrangerede barnevogn.

”Det er tredje gang, at de mobile miljøstationer kommer rundt i Nuuk. Borgerne har overordnet set taget godt imod tilbuddet og har været gode til at hjælpe med sorteringen. Det er en stor gevinst for miljøet, som vi jo skal passe godt på,” siger Malene Lynge (IA), udvalgsformand for Anlæg og Miljø.

På de mobile miljøstationer har du mulighed for at aflevere farligt affald – fx maling- og kemikalierester, elektronik og akkumulatorer.

”Den type affald må ikke hældes i vasken, komme i skraldespanden eller i en tilfældig container i byen, som efterfølgende tømmes i Forbrændingsanlægget. Det skal bortskaffes på en måde, så naturen ikke tager skade,” siger Malene Lynge.

Når du afleverer dit farlige affald til den mobile miljøstation, bliver det kørt til Modtagestationen for farligt affald ved Forbrændingsanlægget. Her sørger kommunens uddannede medarbejdere for, at det bliver sorteret, pakket og sendt til anlæg i udlandet, som er godkendt til at håndtere affaldet, uden det ender i naturen.

Storskraldsindsamlingen er for borgere i private boliger og en-families lejeboliger. Hvis du bor til leje hos INI eller Iserit, skal du kontakte din boligforenings vicevært, hvis du skal af med storskrald.

De mobile miljøstationer erstatter den tidligere storskraldindsamling ved vejkanten.

Indsamlingen foregår denne gang én dag hvert sted – og ikke to dage som sidst. Ændringen sker, da erfaringer fra sidst viste, at der ikke var et behov for at være to dage hvert sted.

Se hvornår den mobile miljøstation holder tæt på dig

Se regler for aflevering af storskrald

Fakta

  • De mobile miljøstationer kommer rundt i Nuuk fra den 16. oktober til den 29. oktober. Miljøstationerne er åbne og bemandede kl. 15-20.
  • Hvis du bor til leje hos INI eller Iserit, skal du kontakte din boligforenings vicevært, hvis du skal af med storskrald.
  • De mobile miljøstationer erstatter den tidligere storskraldindsamling ved vejkanten.
  • Når du afleverer dit farlige affald til den mobile miljøstation, bliver det kørt til Modtagestationen for farligt affald ved Forbrændingsanlægget. Her sørger kommunens uddannede medarbejdere for, at det bliver sorteret, pakket og sendt til anlæg i udlandet, som er godkendt til at håndtere affaldet, uden det ender i naturen.