Åbningen af Nuuk Nordisk 2017

Mandag den 16. oktober blev Nuuk Nordisk Festivalen 2017 skudt i gang med en lang række af festlige indslag, der spændte lige fra åbningsparade og taler til filmfestival og koncerter med blandt andre Rasmus Lyberth og Steffen Brandt.

Storskraldsindsamling i oktober 2017

Nuuk: Kommuneqarfik Sermersooqs Affaldscenter kører i oktober igen de mobile miljøstationer rundt til byens boligområder, så borgere i private boliger og en-families lejeboliger kan aflevere storskrald og farligt affald nær deres bolig

Ny hovedstruktur for Nuuk

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde 3. oktober 2017 at sende forslaget til en ny hovedstruktur for Nuuk og dertilhørende 37 forslag til kommuneplantillæg i 10 ugers offentlig høring i perioden 11. oktober – 20. december 2017.