Nuuk saligaatsuutiguk!

Oprydningsdag

Dyr, miljø & naturDet er blevet tid til den årlige oprydningsdag, hvor der rundt om i byer og bygder er tradition for, at man sammen går ud og samler det skrald og småaffald sammen, der er endt i naturen i løbet af vinteren.