Kravspecifikation for Food

Krav til fødevarer – vedrørende Holdbarhed, Egenkontrol, Emballering og Mærkning.

Strategisk Indkøb og de indkøbende enheder stiller krav om sunde fødevarer med kortest mulig værdikæde fra producent til leverance sted i Nuuk eller ved anden lokation under Kommuneqarfik Sermersooq.

Dermed skal leverandøren sikre lødige leverancer af alle kategorier således, at der leveres produkter klar til brug, primært frugt/grønt/, kød og andre ferske varer. Der skal sikres leverancer uden svind, hvorved der skal ske en intern kvalitetskontrol før leverancer, således at enheden undgår spild.  Strategisk Indkøb følger løbende op på dette også via uformelle kontrolbesøg både hos leverandøren og hos de købende enheder.

Med henblik på sikring af køb af sunde og friske fødevarer gør følgende sig gældende i relation til Egenkontrol, Emballering og Mærkning og følgende tilsigtes i relation til Holdbarhed:

Mindste krav til holdbarhed på leveringstidspunkt i Nuuk:

Mælk, mælkeprodukter og smør: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Køl og ferskvarer: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Æg og ost: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Frugt og grønt må ikke være misfarvet i en grad der gør det uappetitligt.

Mindstekrav til egenkontrol/emballering Nuuk:

Kølevarer:
Følgende temperaturkrav er gældende ved opbevaring, transport og levering:

· Snitgrønt skal være mellem 2 og 5 grader.

· Fersk hakket kød må være max 2 grader.

· Øvrigt fersk kød skal være 3-4 grader

· Fersk frisk fisk skal være nediset til mellem 0-2 grader. Fisken skal være dækket helt af is.

· Forarbejdet frisk fisk skal være mellem 2-5 grader

· Resterende kølevare skal være 5 grader eller lavere

Kolonial
Må max opbevares med den af producenten anbefalede temperatur/opbevaringsmetode.

Mindste krav til holdbarhed på leveringstidspunkt i Tasiilaq med bygder og Ittoqqortoormiit med bygder for varer der sendes pr. skib:

Frost: Der skal minimum være en restholdbarhed på 3/4 af den totale holdbarhedsperiode.

Mælk, mælkeprodukter og smør: Der skal minimum være en restholdbarhed på 3/4 af den totale holdbarhedsperiode.

Køl og ferskvarer: Der skal minimum være en restholdbarhed på 3/4 af den totale holdbarhedsperiode.

Æg og ost: Der skal minimum være en restholdbarhed på 3/4 af den totale holdbarhedsperiode.

Frugt og grønt må ikke være misfarvet i en grad der gør det uappetitligt.

Mindstekrav for holdbarhed på leveringstidspunkt i Paamiut og bygderne på vestkysten samt Tasiilaq med bygder og Ittoqqortoormiit med bygder for varer der sendes pr. luft:

Frost: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Mælk, mælkeprodukter og smør: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Køl og ferskvarer: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Æg og ost: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Frugt og grønt må ikke være misfarvet i en grad der gør det uappetitligt.

Mindste krav til holdbarhed på leveringstidspunkt i Paamiut og bygderne på vestkysten for varer der sendes pr. skib:

Frost: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Mælk, mælkeprodukter og smør: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Køl og ferskvarer: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Æg og ost: Der skal minimum være en restholdbarhed på ½ af den totale holdbarhedsperiode.

Frugt og grønt må ikke være misfarvet i en grad der gør det uappetitligt.

Fælles for alle steder:

Holdbarhed:
Såfremt ovenstående ikke kan overholdes grundet omstændigheder der relaterer sig til producenter eller til den vindene part skal denne sikre, at der som minimum er en restholdbarhed på over den periode som varen med rimelighed kan forventes ligge ubenyttet ved enhederne – hvad enten det er i Nuuk eller de øvrige steder.

Leverandøren vil tilsikre, at der hvert kvartal fremsendes datablade for de mest ”volatile” produkter indenfor produktkategorier som har den mest kritiske holdbarhed fra producent. Dette skal medvirke til at vi er orienteret om kritiske holdbarheds terminer, og for at undgå unødige klager.

Emballering
Leverandøren skal emballere produkterne, således at de leveres til Institutionen i ubeskadiget og forsvarlig

stand.

  • Kasser/dåser må ikke være stødte eller bulede ligesom rådden/mugnet frugt skal være pillet ud af kasserne/poserne.
  • Al emballage skal være ren og hygiejnemæssigt i forsvarlig stand. Emballagen skal være godkendt til levnedsmidler og dokumentation skal kunne forelægges på forlangende.

Emballage der benyttes til indpakning af de enkelte varer, SKAL være PVC-fri, og må i øvrigt ikke indeholde midler, som er optaget på EU´s og/eller Miljøstyrelsens lister over uønskede kemikalier og skal til enhver tid leve op til gældende lovgivning.

Dokumentation på alle krav skal kunne tilvejebringes på Kundens forlangende.

Etikettering og mærkning
De tilbudte produkter skal overholde gældende standarder, mærkninger, certificeringer m.v., der gør produktet lovligt at sælge og anvende i Grønland.

Nuuk 4. august 2021