Forvaltninger

Den kommunale administration er den daglige forvalter af al kommunal drift. Administrationen fører de politiske beslutninger ud i livet.

Strategi: Over isen – Fremtid i fællesskab

Kommunens administration består af følgende forvaltninger: