Kommuneqarfik Sermersooq udbyder B-3875 Naapittarfik 2

Kommuneqarfik Sermersooq udbyder B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk til overtagelse pr. 1. september 2022 eller efter aftale.

B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk er det tidligere bræt, som opført i 2010. Senere er
ejendommen inddraget til Covid-19 testcenter. Bygnings bruttoareal er på 270
kvm.


Ejendommen er opført som specialindrettet til salg af fangst- og fiskeprodukter
og er beliggende i bycentrum med gode parkeringsforhold. Der er stort lysindfald
fra ejendommens to gavle, der er udført med glaspartier.


Stueplan består af 150 kvm butiksareal med stengulv og afløb. Der er adgang til 69 kvm lager/kølerumsareal.


På 1. sal indskudt dæk på 51 kvm har adgang til åbent trappe- og gangareal,
frokoststue, teknikrum, toilet og personalerum.


Der er på baggrund af ejendommens meget centrale beliggenhed, potentiale
i ejendommen til indbygning af 96 kvm. Indskudt dæk, og indretning af ejendommen
til et andet formål. Dette har influeret positivt på ejendommens handelsværdiansættelse.


Bygningen sælges som den er og forefindes. Sælger fraskriver sig ethvert
ansvar for mangler ved ejendommen af enhver art. Køber er hverken berettiget
til erstatning eller forholdsmæssigt afslag for mangler, bortset fra fuldstændig
vanhjemmel. Interesserede bydende opfordres til at antage egne tekniske
rådgivere.


Naapittarfik 2, Nuuk vil være undergivet købers frie rådighed, alene begrænset
af de i lokalplanen for området anførte bestemmelser samt lovgivningen i øvrigt.
Alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen af ejendommen afholdes af
køber, herunder de fulde stempelomkostninger og honorar til egne rådgivere m.v.
Sælger forestår berigtigelsen af ejendomshandelen med skøde, overdragelse af
arealtildeling og registrering i Retten i Grønland, register for faste ejendomme.
For besigtigelse, kontakt:


Kommuneqarfik Sermersooq – Forvaltning for Anlæg og Miljø
på tlf. 36 74 00, mail: sai@sermersooq.gl for nærmere oplysninger.


Skriftlige tilbud med angivelse af en kontant budsum i danske kr., samt navn,
postadresse, tlf. nr. og evt. mail-adresse, bedes fremsendt til Kommuneqarfik
Sermersooq – Forvaltning for Anlæg og Miljø, Postboks 1005, Kuussuaq 2,
3900 Nuuk, i en lukket anonym kuvert, alene med påskriften.
»Tilbud på B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk «


Tilbud, der er bindende, skal være ubetinget og uden forbehold. Der deponeres
eller stilles garanti for købesummens betaling og omkostningerne forbundet
med overdragelsen senest fem hverdage efter sælgers accept. Udgifter til evt.
ekspeditionsgebyr ved deponering afholdes af køber. Tilbud skal være af Kommuneqarfik
Sermersooq i hænde senest mandag 15. august 2022 kl. 12.00
Grl. tid.


Vedståelsesfristen for tilbud fastsættes til 3 uger efter mandag 15. august 2022.
Medmindre kommunen inden udløbet af 3 ugers fristen meddeler budgivere at
disse frigøres for deres bud sker dette uden yderligere varsel 3 uger efter 15.
august 2022.


B-3875 Naapittarfik 2, Nuuk sælges til højeste, konditionsmæssige bud.
Kommuneqarfik Sermersooq forbeholder sig retten til at forkaste alle
modtagne bud.