Koncernservice

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kuussuaq 2, PO 1005
3900 Nuuk

  1. ma - on 10:00 - 15:00
  2. to 12:00 - 17:00
  3. fr 10:00 - 12:00

Begrundelse:

Da der er forlydender om, at antallet af ansøgere til majoriaq og øvrige erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner er faldende, er jeg nysgerrig efter at vide, om det er korrekt og hvad årsagen eventuelt er.

Hvordan ser demografien ud for ungemålgruppen i vores kommune?
Såfremt antallet af ansøgere er faldende, kan dette så skyldes at der er færre af dem?

Kan det faldende antal skyldes andre aktiviteter? Evt. hvilke?

Hvor mange af de unge, er vi i kontakt med gennem det opsøgende arbejde, i forhold til hvor mange der enten er i job, under uddannelse eller andet?

Formål:

Hvis antallet af unge, der hverken er i job, under uddannelse eller laver andre aktiviteter, er stigende, bør vi se på og evaluere vores indsatser overfor de unge, så de kommer i job eller uddannelse.

Vi bør generelt reevaluere, om vore tilbud matcher vores unge, om rammerne er iorden og om vore medarbejderes kompetencer stemmer overens med de unges behov.


Administrationens svar

Kommuneqarfik Sermersooq har ikke så mange ansøgere til Piareersarfiit som i 2014. Vi kan i dag optage ansøgere til boglig opkvalificering i løbet af ½ år, så ventelister, som vi havde i 2014, har vi ikke mere. (Vi har i dag oprettet 5 hold med boglig opkvalificering i Nuuk, 1 hold i Paamiut og Ittoqqortoormiit og 3 hold i Tasiilaq) og det dækker behovet.

Der er ikke færre af ungemålgruppen tværtimod er der flere i 2000-årgangen end i 1999 årgangen. Der henvises i øvrigt til fremlæggelserne under temadagen for kommunalbestyrelsen d. 6. marts 2017.

Til spørgsmålet ”Såfremt antallet af ansøgere er faldende, kan dette så skyldes at der er færre af dem?” kan vi oplyse at der kommer flere ud af folkeskolen med et resultat, som kan bringe dem videre. Med de nye regler for tilskud til efterskoler, søger mange elever på efterskoler lige efter folkeskolen.

Omkring kommunens arbejde med at være opsøgende kan vi oplyse at Piareersarfiit i kommunen har kontakt med samtlige unge som forlader folkeskolen, og som ikke er i uddannelse eller opkvalificering. Allerede i efteråret, det år de forlader folkeskolen, bliver forældrene kontaktet. Vi følger op på dem året efter. De 16 til 29-årige bliver kontaktet af vejlederne jævnligt og tilbudt kurser og jobtræning.

Yderligere kan vi oplyse at Indsatserne evalueres kontinuerligt i forhold til målgruppen og antal. Samtidigt har forvaltningen særlig fokus på målgruppen for den ikke boglige indsats.