Koncernservice

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kuussuaq 2, PO 1005
3900 Nuuk

  1. ma - on 10:00 - 15:00
  2. to 12:00 - 17:00
  3. fr 10:00 - 12:00

Hej Marie, har du en ide om, hvor mange penge vi cirka bruger årligt på papir til kommunale møder?

Inussiarnersumik
Pipaluk Lynge


Administrationens svar

At møderne foregår i tilknytnings til Rådhuset i Nuuk da vi ikke har printtal fra kysten
Svaret beror på beregninger – og derved et skøn – og ikke på 100 % faktuelle oplysninger om netop denne type forbrug af papir, da der ikke foretages særskilte opgørelser over politikernes forbrug i forhold til administrationens forbrug.

Til brug for kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder foregår produktion af materialer af kommunens såkaldte ”Repro-maskine”.

Herudover anslår vi, at der er et mindre forbrug ved andre printere/kopimaskiner i huset. Dette forbrug genereres af politikerne selv.

På årsbasis ser forbruget ved ”repro-maskinen” tillagt et mindre ”egetforbrug” således ud:

Sort/hvid print á 7 øre pr. ark 1.200.000 ark kr. 84.000,00
Farveprint á kr. 30 øre pr. ark 870.000 ark kr. 261.000,00
Dette svarer til i alt 2.070.000 ark papir som købes til i alt ca. kr. 62.100,00

Dette giver en samlet udgift på i alt kr. 410.000,00 hvilket svarer til ca. kr. 22.000,00 pr. kommunalbestyrelsesmedlem.