Koncernservice

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kuussuaq 2, PO 1005
3900 Nuuk

  1. ma - on 10:00 - 15:00
  2. to 12:00 - 17:00
  3. fr 10:00 - 12:00
  1. Hvilket udstyr der er blevet hentet hvornår og hvorfor?
  2. Hvilken kompensation, evt. i form af andet udstyr, der er arrangeret?
  3. Jeg formoder at det manglende IT udstyr må have givet Piorsaavik nogle udfordringer i ift. at kunne gennemføre en dag på normal vis.

Hvis der ikke er tilbudt anden løsning, som kompensation for det manglende udstyr, vil jeg bede om at dette uddybes.


Administrationens svar

1.

a. I forbindelse med oprydning i IT-udstyr på alle skoler og forvaltninger, blev Piorsaavik kontaktet for at få deres udstyr gennemgået. Den 4. januar er IT hos Piorsaavik for eftersyn. Her konstateres det, at udstyret er meget gammelt, og tilbage fra en tid hvor et lokalt firma havde doneret pc’er. Ingen af pc’erne var tilsluttet internettet eller skolenettet. Det var dog muligt, at man på nogle pc’er kunne spille kabale. Udstyret blev fjernet og kasseret. Tilstedeværende IT vejleder blev informeret om, at de skulle sende en ønskeliste over deres behov til support, som alle andre.

b. De fleste pc’er var åbnet i forsøg på at reparere eller lege med udstyret.

c. IT reparerede netværk samt internetforbindelsen så denne kom op og virke til skoledrift.

Det er vigtigt at forstå, at alt IT-udstyr som skal supporteres af kommunen skal overholde nogle absolutte krav. Dette primært af hensyn til den generelle IT sikkerhed og stabiliteten af IT miljøet. Det omhandlede udstyr kunne ikke opgraderes, således at det overholdt kravene til sikkerhed og drift. Som følge af den ringe forfatning udstyret var i, blev det kasseret og bortskaffet efter god forvaltningsskik.

2.

a. Der blev ikke opsat nyt udstyr, men IT vejlederen blev bedt om at udarbejde en ønskeliste over deres behov for IT udstyr. Listen er modtaget i september 2016. I indeværende måned er ønskerne indfriet ved levering af 10 bærbare pc’er til Piorssavik. Udestående nu er, at Piorsaavik skal lave en liste over elever i Tea, for at eleverne får adgang til systemerne.

b. IT udstyret har ikke virket før IT oprydningen og frem til nyt IT-udstyr er blevet leveret. Dog kan eleverne forsat ikke logge på, da oprettelsen ikke er fundet sted. For den del som vedrører det administrative netværk. Har det altid virket efter hensigten.

3.

Først i september måned har Piorsaavik henvendt sig med deres ønsker for IT udstyr.