Koncernservice

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kuussuaq 2, PO 1005
3900 Nuuk

  1. ma - on 10:00 - 15:00
  2. to 12:00 - 17:00
  3. fr 10:00 - 12:00

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 28. januar 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående den nationale "Læreplan for matematik”.

Baggrunden for dit spørgsmål kommer af at der for eksempel nævnes, at eleverne skal kunne foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger.

Du vil i den forbindelse gerne bede om en oversigt over, hvordan de enkelte skoler i kommunen underviser i dette på ældstetrinnet. Hvor mange timer bliver der brugt? Hvilket undervisningsmateriale benyttes? Inddrager man det omgivende samfund ex. en af bankerne eller lignende.

Spørgsmålene kommer af, at du under budgetforhandlingerne ellers fik at vide, at dette skal gå via Inatsisartutloven, hvis dette skal implementeres i folkeskolen, men når du læser Inatsisartutloven, kan du se det allerede er muligt, hvorfor spørgsmålet opstår, om man ikke benytter sig af det i vores kommune?


Administrationens svar

Forvaltningen for Børn og Skole har modtaget dit svar og kan oplyse at, ifølge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder § 29 stk. 3 nr. 7 inden for anvendt matematik i ældstetrinnet, forventes det, at eleverne kan foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelse og skatteberegninger.

At det forventes, at de kan foretage skattemæssige beregninger betyder ikke, at man konkret skal undervise i at udfylde selvangivelser, forskudsopgørelser osv. Det som læringsmålet siger, er at de skal have lært de grundlæggende redskaber til at kunne udfylde selvangivelser osv.

I de fleste underisningsmaterialer støder eleverne dog på skatteberegninger, hvilket betyder, at lærerne i ældstetrinnet underviser eleverne i dette.

Hvor mange timer bliver der brugt på de enkelte skoler? De enkelte skoler i kommunen bruger en årsnorm på ca. 150 timer i alt til matematikundervisningen i de enkelte klasser i ældstetrinnet. Det er svært at sige helt konkret, hvor mange timer der bliver brugt på anvendt matematik i løbet af et skoleår, da det altid er et spørgsmål om de enkelte elevers forudsætninger i forhold til de forskellige faglige kategorier i faget matematik.

Hvilket undervisningsmateriale bliver brugt? De mest benyttede undervisningsmaterialer er bøger fra Ilinniusiorfik Matematikki X1, X2, Y1, Y2 og Z1 og Z2 samt Sigma. Derudover benyttes matematikfessor.dk og clio-online.dk til ekstra træningsopgaver. De enkelte lærere udarbejder også ekstraopgaver til eleverne eller opgaver, som findes på nettet.

Inddrager man det omgivende samfund ex. en af bankerne eller lignende? Til spørgsmålet om det omgivende samfund f.eks. én af bankerne eller lignende inddrages, så tilbyder Grønlandsbanken et samarbejde med skolerne, hvor de 1 gang om året holder foredrag i de enkelte klasser I ældste trinnet. Grønlandsbankens udgivelse qassit.gl bliver også benyttet i matematikundervisningen. For at du kan se, hvordan undervisningen foregår i de ældste klassetrin, er der vedlagt 3 eksempler på semesterplaner.

Med venlig hilsen

Helene Broberg Berthelsen

Direktør for Forvaltningen for Børn og Skole