Koncernservice

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kuussuaq 2, PO 1005
3900 Nuuk

  1. ma - on 10:00 - 15:00
  2. to 12:00 - 17:00
  3. fr 10:00 - 12:00

Spørgsmål om status på politikerforslag fra februar 2016.
I takt med at antallet af hjemløse i Paamiut øges, er situationen blevet mere og mere bekymrende, idet hjemløse aktuelt er begyndt at flytte ind i tomme lejligheder uden varme i boligblokkene. Det kan koste liv, og vi oplever og hører fortsat om dette.

Grunden til at vi spørger, er at Kommunalbestyrelsen har besluttet at forslaget skulle videresendes til Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og derfor vil vi vide om den er blevet drøftet? Jeg mener, at oplysninger bringes til forslagsstilleren, efter drøftelse af forslaget, derfor forespørger jeg om sagens status? Begrundelsen herfor er, at det fortsat er et problem.


Administrationens svar

Sagen blev behandlet på møde i Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv tirsdag den 17. maj 2016 og 29. juni 2016, hvor Udvalget anbefalede at Forvaltningen arbejder videre med et boligstøtteprojekt.

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen til boligstøtteprojektet den 30. august 2016.
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv i Nuuk udarbejder i samarbejde med Forvaltningen i Paamiut en handleplan for forløbet.

Der er indtil videre tildelt 2 boliger som boligstøtteprojekt i Paamiut.
På nuværende tidspunkt er det svært at få tildelt små boliger i Paamiut, hvilket er en af grundene til at der ikke er flere som har fået en bolig tildelt på baggrund af projektet.

Forvaltningen er fra Paamiut blevet oplyst om at der ikke observeres hjemløse i de tomme boligblokke i Paamiut for tiden.