Koncernservice

+299 36 70 00
kommuneqarfik@sermersooq.gl

Kuussuaq 2, PO 1005
3900 Nuuk

  1. ma - on 10:00 - 15:00
  2. to 12:00 - 17:00
  3. fr 10:00 - 12:00

Begrundelse:

Med udgangspunkt i henvendelse fra KNAPP i Paamiut, det vil sige Fisker- og fangerforeningen i Paamiut vil jeg forespørge om status på min tidligere forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen som Kommunalbestyrelsen besluttede at videresende til udvalget?

Formål:

Kommunalbestyrelsen besluttede at videresende sagen til følgende udvalg.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget med efterfølgende fremsendelse til Udvalget for Anlæg og Miljø. Det er mit ønske at vide hvorvidt sagen er undersøgt og hvorvidt sagen er drøftet, idet bygning B-933 aktuelt er forfalden og trænger til gennemgribende modernisering, det er derfor ønskeligt, at der snarest bliver afsat midler til projektet naturligvis med udgangspunkt i den foreliggende beslutning, hvis sådan en foreligger?


Administrationens svar

Kære Tim

Vi har modtaget din forespørgsel på orientering om status på dit forslag fra 2014 vedrørende ”Etablering af indhandlingsmulighed for sælskind i Paamiut”.

Kommunalbestyrelsen godkendte sagen og sendte den til viderebehandling i Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv samt Forvaltningen for Anlæg og Miljø.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 4. oktober vil kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtage en status på behandlingen af samtlige politikerforslag.

I dette materiale fremgår det, at sagen om ” Etablering af indhandlingsmulighed for sælskind i Paamiut” er igangsat og er i en aktiv fase.

Jævnfør forretningsorden § 3 stk. 4. for Kommunalbestyrelsen, orienteres kommunalbestyrelsesmedlemmerne om besvarelsen af dit spørgsmål.