September18-09-2018                  

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Anlæg og Miljø

(Ekstraordinært møde)

Dagsorden

Referat19-09-2018                  

Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Økonomi og Erhverv

Dagsorden

Referat
Oktober           

02-10-2018                  

Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri

Kommunalbestyrelsesmøde

Dagsorden

Referat09-10-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Tasiilaq

Lokaludvalget i Tasiilaq

Dagsorden:

Referat:15-10-2018                  

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Anlæg og Miljø

Dagsorden:

Referat:16-10-2018                  

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Dagsorden:

Referat:17-10-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Ittoqqortoormiit

Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Dagsorden:

Referat:23-10-2018                  

Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Børn og Skole

Dagsorden:

Referat:25-10-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Paamiut

Lokaludvalget i Paamiut

Dagsorden:

Referat:25-10-2018                  

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Børn og Familie

Dagsorden:

Referat:


November06-11-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Tasiilaq

Lokaludvalget i Tasiilaq

Dagsorden:

Referat:07-11-2018                  

Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Økonomi og Erhverv

Dagsorden:

Referat:08-11-2018                  

Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Økonomi og Erhverv

Dagsorden:

Referat:14-11-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Ittoqqortoormiit

Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Dagsorden:

Referat:
20-11-2018                  

Kommunalbestyrelsip ataatsimiinneri

Kommunalbestyrelsesmøde

Dagsorden:

Referat:26-11-2018                  

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Anlæg og Miljø

Dagsorden:

Referat:27-11-2018                  

Isumaginninnermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Dagsorden:

Referat:28-11-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Paamiut

Lokaludvalget i Paamiut

Dagsorden:

Referat:

December04-12-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Tasiilaq

Lokaludvalget i Tasiilaq

Dagsorden:

Referat:04-12-2018                  

Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Børn og Skole

Dagsorden:

Referat:05-12-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Ittoqqortoormiit

Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit

Dagsorden:

Referat:06-12-2018                  

Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Børn og Familie

Dagsorden:

Referat:14-12-2018                  

Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititaq

Udvalg for Økonomi og Erhverv

Dagsorden:

Referat:17-12-2018                  

Najukkani ataatsimiititaliat – Paamiut

Lokaludvalget i Paamiut

Dagsorden:

Referat:Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?