Udvalgets forretningsorden

Udvalgets formand kan træffes hver onsdag mellem 15.00 og 16.00. Du kan bestille tid hos Sille Wedege Nielsen +299 36 70 00 eller på siwe@sermersooq.gl 

Justus Hansen
Justus Hansen

Formand for Udvalg for Anlæg og Miljø

+299 53 12 10
juha@sermersooq.gl

Naasuliartarpimmut B-25

Postboks 50

3913 Tasiilaq

Harald Bianco
Harald Bianco (IA)

+299 36 77 58
+299 54 78 31
habi@sermersooq.gl

Kuummiit B-637

3913 Tasiilaq

Charlotte Pike
Charlotte Pike (IA)

pike@sermersooq.gl

Inutsaaip Aqqulaa

3980 Ittoqqortoormiit

Mala Høy Kuko
Mala Høy Kuko (S)

mhku@sermersooq.gl

3900 Nuuk

Lund Kuko

Formål og kompetencer

Udvalget for Anlæg og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning på områder, der vedrører tekniske og miljømæssige anliggender, udvikling af fysisk planlægning samt de kommunale opgaver indenfor natur og bæredygtighed.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • Kommuneplanlægning (lokalplanlægning og dispositionsplanlægning m.v.)
  • Kommunens bidrag til landsplanlægning
  • Takster for forsyningsvirksomheder, herunder busdrift.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende boligudbygningsplaner.

Udvalget påser, at de til fordel for kommunen pålagte servitutter og afgivne deklarationer overholdes.

Udvalget er bygherre for alle kommunens bygge- og anlægsopgaver, herunder større ombygnings- og renoveringsopgaver.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder
Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?