Nuuk Idrætsråd (NTS) er hjemmehørende i Kommuneqarfik Sermersooq, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk. Rådet er oprettet af kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq.

 • NTS repræsentere kun Nuuk ́s idrætsforeninger

 • NTS skal arbejde for at skabe de bedst mulig rammer for idrætslivet i Nuuk

 • NTS skal være bindeled mellem foreningerne i Nuuk og Kommuneqarfik Sermersooq

 • NTS skal styrke sammenholdet og samarbejdet mellem idrætsrelaterede klubber i Nuuk

 • NTS har til formål at rådgive de politiske beslutningstagere i Kommuneqarfik

  Sermersooq

 • NTS indgår i et forpligtende samarbejde med andre instanser i relation til udviklingen af

  idrætslivet lokalt i Nuuk, herunder f.eks. selvskørende projekter som Qulisaq.

 • NTS vurdere de indstillinger fra foreningerne om de årlige prismodtagere i Idrætsdag

  den 6. januar for Nuuk. Samt medvirke og tilslutte et medlem ind i

  arbejdsgruppen/styregruppen for idrætsdagen.

 • NTS er vigtig høringspart for kommunen om tilskudsregler og deres størrelse

 • NTS er høringspart for kommunen om kommunalidrætspolitikken

 • NTS er høringspart om udvikling af idrætsfaciliteterne i Nuuk

 • NTS er høringspart og kan komme med forslag til fremtidig idrætspolitik strategi i

  samarbejde med interessenter der er på området.

Medlemmer
Nicolaj Christoffersen
Lenn Lennert
Nina Chemnitz
Frederik Chemnitz
Ole Pedersen
Nike Berthelsen

Møder

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?